امام علی علیه السلام : العامِلُ عَلى غَيرِ بَصيرَةٍ كالسّائرِ عَلى سَرابٍ بِقِيعَةٍ، لا تَزيدُهُ سُرعَةُ سَيرِهِ إلاّ بُعدا؛ (كسى كه بدون بصيرت عمل كند، مانند كسى است كه به دنبال سراب بيابان راه پيمايد. او هر چه تندتر رود دورتر مى‏ افتد.) , امالی مفید: ص42، ح11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
تبلیغ علنی در دانشگاه و تلویزیون خاطرات احمد اللهیاری

تبلیغ علنی در دانشگاه و تلویزیون خاطرات احمد اللهیاری

14:48 شنبه 18 فروردین ماه 97

تبلیغ علنی در دانشگاه و تلویزیون خاطرات احمد اللهیاری

«ساعت هشت صبح مورخ 1345.10.18 آقاي ايقاني، مديرعامل فروشگاه فردوسي در داخل فروشگاه به يكي از بانوان فروشنده كه روسري به سر داشته است دستور مي دهد كه روسري خود را از سر بردارد. بانوي فروشنده كه به خانم بهرامي معروف است اظهار مي كند كه روزه هستم و بدين جهت روسري به سر نموده ام و تقاضا مي كند به خاطر رعايت حال وي اجازه داده شود كماكان روسري خود را به سر داشته باشد، ولي ايقاني با تشدد و در حالي كه موضع روزه گرفتن بانو بهرامي را به باد مسخره گرفته بود تكليف مي كند كه يا روسري را از سر بردارد و يا فوراً به خدمت وي خاتمه داده خواهد شد بانو بهرامي در حالي كه بشدّت مي گريست به اجبار روسري را از سر برداشت. . . فروشندگان. . . عموماً از اينكه عده اي بهايي فروشگاه فردوسي را وسيله اي براي فعاليت خود قرار داده و تا اين حد اصول و معتقدات كارمندان غيربهايي را تحقير مي نمايند، متأثرند