امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
آتش بس با شیطان

آتش بس با شیطان

09:01 دوشنبه 29 خرداد ماه 96

آتش بس با شیطان

از ظهور آیین بهایی به عنوان دینی که ادعاي الاهی بودن می نماید بیش از دو سده نمی گذرد.این آیین که توسط میرزا حسینعلی نوري ملقب به بهاء الله در سال 1280 ه. ق و پس از اعلام نسخ آیین بابیت پایه گذاري گردید، مدعی است که در ادامه ي سلسله ي انبیاء الاهی قرار گرفته است و خداوندگار عالم در روزگاران جدید این شریعت بدیع را براي مردمان جهان به ارمغان فرستاده است. در این مقاله دیدگاه بهائیت در مورد شیطان با نگاهی تطبیقی مورد بحث قرار گرفته است: یکی از پیشوایان آیین بهایی، عبدالبهاء\"عباس افندي \"ملقب به عبدالبهاء فرزند بهاء الله می باشد. وي پس از پدر به پیشوایی جامعه بهاییان رسید... از وي در تبیین و نشر آثار بهایی مکتوبات زیادي در دسترس است و یک پژوهشگر مسلمان بدون بررسی محتوایی آثار او نمی تواند به کنه آموزه هاي این آیین جدید پی ببرد. آنچه که در مقاله زیر مورد بررسی قرار می گیرد تنها بخشی از یکی از تعالیم وي است که در کتاب مکتوبات توسط جامعه امري به چاپ رسیده است. پیش از آن که به بررسی بخش مورد نظر بپردازیم لازم است چند مقدمه را از نظر بگذرانیم: