پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
پاردوکس صوفیه درباره اعتقاد به دخالت در امورات سیاسی

پاردوکس صوفیه درباره اعتقاد به دخالت در امورات سیاسی

12:47 یکشنبه 13 اسفند ماه 96

پاردوکس صوفیه درباره اعتقاد به دخالت در امورات سیاسی

حجت‌الاسلام رحیم بیرانوند متصوفه مدعی دخالت نکردن در امور سیاسی هستند؛ آیا این ادعای آن‌ها در منظر اسلام و بزرگان دین مورد تایید قرار می‌گیرد یا خیر؟ عبدالرحیم بیرانوند: همانطوری‌که فرمودید متصوفه، صوفیه یا دراویش ادعا می‌کنند که در امور سیاسی دخالت نمی‌کنند و در مکتوبات خود بعنوان یک اعتقاد به آن اذعان داشته‌اند. برای مثال عنوان یکی از سرفصل‌های رسالهٔ رفع شبهات از آقای رضا علیشاه، قطب فرقهٔ نعمت اللهی این‌ست که: علت عدم دخالت فقرا (صوفیه) در سیاست چیست؟ ایشان معتقد است که بزرگان سلسله یعنی اقطاب فرقه‌های صوفی، خود را از دخالت در مسائل اجتماعی که سیاست نیز از جملهٔ این امور است، دور نگه می‌داشتند و معتقدند که این دستور ملا سلطان موسس فرقهٔ صوفیه گنابادیه بوده و این امر (سیاست) در قلمرو شریعت است و باید از مرجع تقلید دستور گرفت.

تصوف یا عرفان التقاطی : مصاحبه صوفیان با امام صادق (ع)

تصوف یا عرفان التقاطی : مصاحبه صوفیان با امام صادق (ع)

16:53 سه شنبه 1 اسفند ماه 96

تصوف یا عرفان التقاطی : مصاحبه صوفیان با امام صادق (ع)

سفیان ثوري بر امام صادق (ع) وارد شد، امام را دید جامه اي سپید و بسیار لطیف پوشده است. به عنوان اعتراض گفت این جامه اسمع منی وع ما اقول لک فانه » : سزاوار تو نیست تو نمیبایست خود را به زیورهاي دنیا آلوده سازي. امام صادق (ع) به او فرمود خوب گوش کن که از براي دنیا و آخرت تو مفید « خیر لک عاجلاً و آجلاً ان انت مت علی السنۀ و الحق و لم تمت علی بدعۀ است، اگر راستی اشتباه کرده اي و حقیقت نظر دین اسلام را درباره این موضوع نمی دانی، سخن من براي تو بسیار سودمند خواهد بود. و اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی ایجاد کنی، و حقایق را منحرف و وارونه سازي مطلب دیگري است و این سخنان به تو سودي نخواهد داشت. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه آن حضرت را در زمان خودش در نظر خود مجسم سازي و فکر کنی که آن یک نوع تکلیف و وظیفه اي براي همه مسلمانان تا روز قیامت هست

امام عسکري علیه السلام و تصوف

امام عسکري علیه السلام و تصوف

10:33 یکشنبه 25 تیر ماه 96

امام عسکري علیه السلام و تصوف

از جمله جریانهاي فاسدي که امام عسکري علیهالسلام به شدّت از آن بیزاري جسته و مردم را از گرویدن به آن بر حذر میداشت، توانست تحت پوشش اسلام، عدّهاي از مسلمانانِ « ابوالقاسم کوفی بهشمیّه » است. این فرقه از آغاز پیدایش توسّط « صوفیه » گروه سادهلوح را بفریبد. محمّد بن عبدالجبّار از امام عسکري علیهالسلام نقل کرده که حضرتش فرمود: از امام صادق علیهالسلام در مورد او فردي بسیار فاسد العقیده بود و مسلکی به نام تصوّف اختراع کرد و آن » : سؤال شد، امام صادق علیهالسلام فرمود « ابوهاشم کوفی » 1] . آري، بدعت، خودنمایی، چلّه نشینی، تعطیل کردن احکام دین، انزوا و... از ] «. را مرکزي براي اعتقادات پلید خود قرار داد مظاهر تصوّف است و ائمه علیهمالسلام با آن مقابله نمودهاند. و موجب تأسّف آنکه این روشهاي غلط گاهی تحت عناوینی همچون: تشیّع، ابراز علاقه به اهل بیت علیهمالسلام و یا تهذیب نفس انجام میگیرد! امام حسن عسکري علیهالسلام خطاب به زمانی بر مردم فرا میرسد که چهرههایشان خندان، ولی دلهایی تاریک » : صحابی گرانقدرش، ابوهاشم داود بن قاسم جعفري فرمود دارند. از دیدگاه آنان، سنّت یعنی بدعت و بدعت یعنی سُنّت. مؤمن را به دیده حقارت مینگرند و فاسق را ارج مینهند