پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
پس پرده هولوکاست

پس پرده هولوکاست

14:38 شنبه 18 اسفند ماه 97

پس پرده هولوکاست

کتابی که پیش روي شماست پَسِ پرده هولوکاست نام گرفته است. درباره ي این افسانه و جعل تاریخی آن، مطالب بسیاري می توان نوشت. همان طور که دستگاه تبلیغاتی صهیونیست ها نیز در تأیید ادعاي دروغین خود کتاب ها و مقالات بسیاري نوشته اند. همانگونه که در این کتاب آمده، محافل صهیونیستی مسلط بر نظام هاي سیاسی و اداري غرب، هرگونه سؤال و تردید در اصل ادعایی خود را برنمی تابند، اما واقعیت براي همیشه پنهان نمانده و نخواهد ماند. امروزه دیگر پژوهشگران و دانشمندان آزاداندیش، خود را از سیطره تبلیغاتی صهیونیست ها رهانیده و آرام آرام در گوشه و کنار جهان زمزمه هایی در رد این ادعا سر داده اند؛ هرچند این تلاش ها هنوز در ابتداي راه است و در آینده شکوفا خواهد شد. این کتاب برآن است تا در یک نگاه کلی، اما دقیق، علمی و مستند، به ویژه با استفاده از کتاب هاي محافل صهیونیستی و با بررسی این آثار و استخراج تناقضات درونی آنها، دروغ بودن این ادعا را بیش از پیش بر خوانندگان معلوم سازد.

جای خالی تثلیث در کتاب مقدس مسیحیان‼️‼️

جای خالی تثلیث در کتاب مقدس مسیحیان‼️‼️

14:05 پنجشنبه 16 اسفند ماه 97

جای خالی تثلیث در کتاب مقدس مسیحیان‼️‼️

چرا عیسی(ع) هیچ گاه به تثلیث اشاره نکرد؟