پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
روحانیت - بهائیان

روحانیت - بهائیان

14:24 شنبه 30 دی ماه 96

روحانیت - بهائیان

مرجعیت تقلید شیعه در جامعهي اسلامی ایران به عنوان نایب امام معصوم غایب (ع)، جایگاه مهم و نقشی سرنوشت ساز دارد و در بزنگاههاي تاریخی خطیر به صیانت از کیان و هویت ایرانی پرداخته است. ویژگی منحصر مرجعیت شیعه استقلال از حکومتها میباشد و این ویژگی به اتکاي مردم متدین، چنان قدرتی به مرجعیت داده است که در مواقع سرنوشت ساز حافظ دین و ملت در مقابل تعرض قدرتهاي خارجی و حکومتهاي داخلی باشد. دوران زعامت آیت الله العظمی بروجردي از دورههاي مهم قبل از شروع نهضت اسلامی به رهبري حضرت امام است. در اغلب تواریخ غیر مذهبی چنان القا میشود که آیت الله بروجردي مرجعی غیر سیاسی بوده است، در حالی که مبارزات آن مرجع عظیم علی الاطلاق شیعه، حکایت از ایفاي وظیفه و رسالت مرجعیت به نحو احسن دارد. از فرازهاي حیات سیاسی ایشان مبارزهاي اساسی و اصولی با فرقهي سیاسی بهائیت - ساخته و پرداختهي استعمار - میباشد

بهائیت خطر بزرگ جهان اسلام

11:06 پنجشنبه 30 شهریور ماه 96

بهائیت خطر بزرگ جهان اسلام