پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
رساله انصافیه در سؤال از بهائیه

رساله انصافیه در سؤال از بهائیه

12:55 سه شنبه 26 دی ماه 96

رساله انصافیه در سؤال از بهائیه

صورت مکتوب یکی از دوستان به حذف القاب چه می فرمائید در خصوص آیهي کریمهي یا بنی آدم إما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و أصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون [ 2] که یک نفر بهائی استدلال نموده به این که ممکن است بعد از وجود حضرت ختمی مرتبت علیه وآله السلام ارسال رسل و انزال کتب؟ مستدعی آن که بیان آیهي شریفه را بفرمائید به طوري که جواب خصم داده شود. عموم مؤمنین متشکر از برکات وجود مبارك هستیم. جواب وجه استدلال به آیهي شریفه، بر آنچه ادعا کرده معلوم نشد، و گویا مستدل از اهل علم نیست و بر اصول مناظره اطلاع ندارد؛ چه از قواعد مسلمه بین اهل علم است که مستدل باید وجه دلالت دلیل نظري را بر مدعاي خود بیان نماید، نه این که اکتفا کند به ذکر آیه اي که ابدا ربطی به مقصود ندارد؛ و اصل ادعاي او اعجب از دلیل است؛ چه این مدعا که خلاف ضرورت دین مقدس اسلام است، خلاف مقررات و مسلمات بابیه نیز می باشد و به تصریح رؤساء و مؤلفین آن ها، جناب باب و خلفاء ایشان، از نبوت بهره ندارند، تا چه رسد به رسالت که فرع نبوت و متأخر از آنست؛ چه واضح است که هر رسولی لابد، نبی است و تا نبوت نباشد رسالت متحقق نخواهد شد. و نمی دانم کسی که جهل و بی اطلاعی او به حدیست که مقررات مذهب خود را نمی داند، واز کلمات بزرگان او، خبر ندارد چگونه تکلم در تفسیر آیات قرآن مجید می کند و به میدان مبارزه با علماء أعلام و حارسین [ 3] ثغور [ 4] دین اسلام وارد می شود. اي مگس عرصهي سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود می بري و فرصت ما می داري [ 5] . واین کمترین خدام شریعت حضرت ختمی مرتبت و حاملین آثار اهل بیت طهارت، اول تصریح بزرگان این طایفه را به آنچه عرض شد نقل خواهم نمود، و جهل این مستدل را به مذهب خود آشکار خواهم داشت، وبعد از آن به معنی آیهي کریمه خواهم پرداخت و به موجب آنچه گفته اند (إن علی سائلنا أن نسئله) سؤالی از این طایفه نموده و به خاتمۀ مهمۀ به جواب، خاتمه خواهم داد إن شاء الله تعالی.