پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
نقد اصول دوازده گانه بهائیت

نقد اصول دوازده گانه بهائیت

13:23 دوشنبه 19 آذر ماه 97

نقد اصول دوازده گانه بهائیت

روزي بطور تصادفی یک کتاب جیبی با عنوان آشنایی با دیانت بهایی به قلم بهائیان به دستم افتاد بنا بر غریزه انسانی کنجکاو شدم و آن را کاملا مطالعه کردم با خود اندیشیدم که نه با یک کتاب جیبی میشود عقیدهاي را ثابت کرد و نه آن عقیده را رد نمود زیرا هر گفته و ادعاي ساده نیاز به عدله منطقی و اصولی دارد چه رسد به اینکه با اعتقادات مذهبی انسانها سر و کار نیز پیدا کند. به این ترتیب به کتابخانههاي عمومی و تخصصی و هر مکانی که لازم بود مراجعه کردم و با مطالعه تاریخ و تمدن معتبر این فرقه آشنایی بیشتري نسبت به اصول آن پیدا نمودم. پس از چند سال مطالعه مستمر و گفتگو با بعضی از دوستان و اساتید فن که اطلاعات ذیقیمتی راجع به این فرقه داشتند به تناقضات بیشمار در متون آن پی بردم. از آن جایی که در بازار کتاب و همچنین در سطح کتابخانههاي عمومی و تخصصی کشور کتاب جامع و کاملی در رد اصول فرقه نیافتم (و اگر هم یافت میشود بر اساس معیارهاي آکادمیک و علمی استوار نیست و یا در رد کتاب بیان متعلق به علی محمد شیرازي مؤسس فرقه بابیت است.) لذا به این فکر افتادم که حداقل اصول دوازدهگانه فرقه مزبور را که از اهمیت به سزایی براي معتقدانش برخوردار است را نقد و ارزیابی کنم با استعانت از حضرت حق و توسل به امام عصر (عج) سعی و تلاشم این شد که بر اساس ادعاها و اصول و عقاید این فرقه تناقضات و نقایص موجود آن به صورت علمی مکتوب و به شیفتگان راه حق و حقیقت تقدیم گردد. حال تا چه حد موفق بودهام داوریش را بر دوش خوانندگان گرامی اعم از اساتید فن و نسل جدید و نوگرا مینهم. کتاب حاضر در 13 فصل تنظیم گردیده که در فصل اول جهت آشنایی خوانندگان گرامی تاریخچه و زمینه پیدایش این فرقه به صورت مستند و اختصار آورده شده است