پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
منتقد آلمانی « هرمان رومر » بهائیت از زبان

منتقد آلمانی « هرمان رومر » بهائیت از زبان

10:31 شنبه 24 تیر ماه 96

منتقد آلمانی « هرمان رومر » بهائیت از زبان

کلم روحانی پروتستان، در هشتم جولاي 1880 در اشتوتگارت آلمان متولد شد. رومر (Hermann Roemer) هرمان رومر بین سال هاي 1898 تا 1902 در دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه هاي توبینگن و هال به تحصیل پرداخت و... از محضر اساتید به نامی چون پروفسور هرینگ، هگلر، هول، کالر، رایشله، اشلاتر و زیبولد بهره برد. پس از پایان تحصیلات در کسوت استاد الهیات در شهر باسلر به فعالیت هاي دین پژوهی مشغول شد و در سمینارهاي دین شناسی پروتستان در اشتوتگارت به فعالیت پرداخت. در همان دوران به پیشنهاد دانشکده الهیات توبینگن، ریاست سمینارهاي تخصصی و پژوهشی انجیلی را نیز بر عهده داشت. هرمان رومر، خود در بیان اهداف تحقیقاتی خویش خاطر نشان میکند که\" در سال 1907 شاهد تأسیس انجمن بهائیان اشتوتگارت بودم و همواره نیاز به یک پژوهش عملی، جهت پاسخگوئی به تبلیغات بهائیت در آلمان را احساس میکردم

بهائیت ، در دامن صهیونیسم

بهائیت ، در دامن صهیونیسم

10:08 چهارشنبه 21 تیر ماه 96

بهائیت ، در دامن صهیونیسم

صرف نظر از عقاید خرافی، کفرآمیز و ضداسلامی موجود در بهائیت، واقعیتی که راه هرگونه توجیه و استدلال را براي عدم برخورد قاطع با این فرقه می بندد، پیوند بهائیت با صهیونیسم است که گویا چندان مورد توجه مسئولان کشور قرار ندارد. چه خطري بالاتر از اینکه سرسپردگان اسرائیل نه در فلسطین اشغالی که در بیخ گوش خودمان مشغول به فعالیت باشند و نه تنها با آنها برخورد نشود، بلکه از سوي برخی دستگاههاي کشور به آنها آزادي عمل داده شود... در چند سال گذشته از گوشه و کنار کشور خبرهاي خلاف انتظاري در مورد فعالیتهاي فرقه بهائیت شنیده می شود که نمونه آخر آن نامه پراکنی بی پرواي این فرقه در داخل کشور با محتواي مظلوم نمایانه است. گویا فشار سازمانهاي بینالمللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر و دولتهاي غربی بر دولتمردان ما اثر کرده و آنها را در برخورد با این فرقه دچار تردید و سستی کرده است. با اینهمه، صرف نظر از عقاید خرافی، کفرآمیز و ضداسلامی موجود در بهائیت، واقعیتی که راه هرگونه توجیه و استدلال را براي عدم برخورد قاطع با این فرقه می بندد، پیوند بهائیت با صهیونیسم است که گویا چندان مورد توجه مسئولان کشور قرار ندارد. چه خطري بالاتر از اینکه سرسپردگان اسرائیل نه در فلسطین اشغالی که در بیخ گوش خودمان مشغول به فعالیت باشند و نه تنها با آنها برخورد نشود، بلکه از سوي برخی دستگاههاي کشور به آنها آزادي عمل داده شود؟

بهاییها و اسرائیل

بهاییها و اسرائیل

11:56 دوشنبه 19 تیر ماه 96

بهاییها و اسرائیل

همان شیمون پرز، دو بار در اسرائیل به نخستوزیري رسید. او یکی از عوامل اصلی و محوري کشتاري مسلمانان « شیمعون پرس » - اولین سفیر اسرائیل در ایران ( 1337 - « مئیر عزري » میباشد. او در معرفی « شتیلا » و « صبرا » فلسطینی بویژه در فاجعه اردوگاههاي 1352 ) - میگوید: از سالهاي بسیار دور، شاید هم از نسل پیش به این سو، آقاي منیر عزري یکی از سران یهودیان ایران و سفیر بیسیلیندر و فراگ اسرائیل در ایران بوده که براي همگان چهرهاي شناخته شده است. دشوار بتوان میان ما اسرائیلیها کسی را یافت که مانند وي از پیچ و خمهاي تاریخ و سیاست ایران آگاه باشد... مئیر هم زبان ایرانیان را خوب میداند، هم با فرهنگ آنان به خوبی آشناست. آنچه ما در آینه میبینیم او در خشت خام میبیند. او با منش و بینش ویژه خویش این هنر را دارد که گروههاي گوناگون را از ردههاي رنگارنگ گرد خود بیاورد، چون استادي روانشناس ریشه یکایکشان را دریابد تا شاهکاري بیتا بیافریند.

بحثی در مناسبات حسینعلی بهاء و روسیه

بحثی در مناسبات حسینعلی بهاء و روسیه

10:43 سه شنبه 13 تیر ماه 96

بحثی در مناسبات حسینعلی بهاء و روسیه

منابع غیر بهائی، میرزا حسینعلی بهاء پیشواي بهائیان (و نیز برادرش صبح ازل، پیشواي ازلیان) را به خبرچینی براي سفارت روسیه متهم میسازند. عبدالله بهرامی (از عناصر مشروطه خواه و دموکرات صدر مشروطه، و از صاحب منصبان عالی نظمیه) مینویسد: 1] هاشم محیط مافی، از ] .« میرزا حسینعلی را عدهاي از اشخاص مطلع، جزو خفیهنویسان سفارت روس معرفی نمودهاند » روزنامهنگاران آن عصر نیز بهاء و ازل را راپرتچی سفارت روسیه معرفی میکند. [ 2] . جدا از صحت و سقم این اتهام، شواهد متعددي وجود دارد که پیوند آشکار میان حسینعلی بهاء و روسها را مدلل میدارد و حتی مآخذ معتبر بهائی (تلخیص تاریخ نبیل، مقاله شخصی سیاح، قرن بدیع و الکواکب الدریه) بدان تصریح دارند. یکی از مهمترین و آشکارترین این شواهد، اقدام جدي پرنس دالگوروکی (سفیر روس در ایران) براي نجات بهاء (از زندان و اعدام) پس از ترور نافرجام شاه، و بدرقه بهاء توسط غلامان سفارت تا مرز عراق [ 3] است که صدور لوح از سوي بهاء خطاب به تزار روسیه در تشکر از حمایت دالگوروکی [ 4] را در پی داشت. تحقیق زیر، به بررسی پیوند دیرین میان بهاء و خانواده او با روسیه میپردازد: