امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل

شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل

10:20 چهارشنبه 15 فروردین ماه 97

شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل

از براي تجارت و منفعت ملت امریکا، مملکتی بهتر از ایران نه (نیست)، چه که مملکت ایران مواد ثروتش همه در زیر خاك پنهان متولد سال 1233 ق) ملقب به بهاء الله ) « میرزا حسینعلی نوري » . است، امیدوارم که ملت امریکا سبب شوند که آن ثروت ظاهر گردد خواند که « من یظهره اللهی » متولد سال 1235 ق) بود که پس از مرگ وي، خود را همان ) « سید علی محمد باب » از جمله طرفداران پسر ) « عباس افندي » وعدهي ظهورش را داده بود. پس ادعاي پیامبري کرد و فرقه بهاییت را بنیان گذاشت. پس از وي « سید باب » بزرگ بهاء الله) ملقب به عبدالبهاء و نیز شوقی افندي که در نزد بهاییان، به مفسران آثار بهایی شهرت دارند به ترتیب رهبري بهاییان را برعهده گرفتند. [ 1] . با مرگ بهاء الله، بین فرزندانش بر سر جانشینی پدر اختلافات و مشاجرات سختی درگرفت؛ [ 2] به گونهاي غصن اکبر) را گرفتند و رهبري و زعامت ) « محمدعلی افندي » که کلیه بستگان و خویشان بهاء الله به جز هفت نفر، همگی جانب عبدالبهاء (غصن اعظم) را نپذیرفتند.

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

13:15 سه شنبه 26 دی ماه 96

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

در تاریخ و حتی در کتب و نشریات خود بهائیان، شواهدي زیادي دال بر پیوند و همکاري آنان با مقامات دولتی و حتی امنیتی امریکا وجود دارد، که ذیلا به برخی از آنها اشاره میکنیم: الف) ارتباط با مستشاران امریکایی در ایران: در این باره، نمونه وار به دو مورد اشاره میکنیم: 1. همراهی و مهمانداري بهائیان از مستشاران امریکایی در ایران، نظیر میزبانی و پذیرایی هوشمند فتح اعظم 2. حضور ادوار شلسینگر (مبلغ یهوديتبار . [ (عضو بعدي بیتالعدل بهائیان در اسرائیل) در دهه 1320 ش از رابرت لی کیولیک. [ 1 بهائی امریکایی و عضو هیات مستشاري نظامی آن کشور در صنایع الکترونیک ایران عصر پهلوي) پس از بازنشستگی در کلاسهاي فعالیتهاي » تبلیغی بهائیان در ایران. ب) پیوند با ارتش امریکا: مجله اخبار امري، ارگان بهائیان، در سال 1351 ش تحت عنوان در کتابی که به زودي از طرف ارتش ایالات متحده امریکا چاپ میشود مطلبی درباره » : گزارش میدهد که « ایالات متحده امریکا این پیشرفتی است بسیار بزرگ، زیرا اطلاعاتی صحیح » : مجله مزبور در ادامه خاطر نشان میسازد که « دیانت بهائی درج خواهددرباره امر بهائی در اختیار خوانندگان میگذارد