امام علی علیه السلام : العامِلُ عَلى غَيرِ بَصيرَةٍ كالسّائرِ عَلى سَرابٍ بِقِيعَةٍ، لا تَزيدُهُ سُرعَةُ سَيرِهِ إلاّ بُعدا؛ (كسى كه بدون بصيرت عمل كند، مانند كسى است كه به دنبال سراب بيابان راه پيمايد. او هر چه تندتر رود دورتر مى‏ افتد.) , امالی مفید: ص42، ح11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل

شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل

10:20 چهارشنبه 15 فروردین ماه 97

شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل

از براي تجارت و منفعت ملت امریکا، مملکتی بهتر از ایران نه (نیست)، چه که مملکت ایران مواد ثروتش همه در زیر خاك پنهان متولد سال 1233 ق) ملقب به بهاء الله ) « میرزا حسینعلی نوري » . است، امیدوارم که ملت امریکا سبب شوند که آن ثروت ظاهر گردد خواند که « من یظهره اللهی » متولد سال 1235 ق) بود که پس از مرگ وي، خود را همان ) « سید علی محمد باب » از جمله طرفداران پسر ) « عباس افندي » وعدهي ظهورش را داده بود. پس ادعاي پیامبري کرد و فرقه بهاییت را بنیان گذاشت. پس از وي « سید باب » بزرگ بهاء الله) ملقب به عبدالبهاء و نیز شوقی افندي که در نزد بهاییان، به مفسران آثار بهایی شهرت دارند به ترتیب رهبري بهاییان را برعهده گرفتند. [ 1] . با مرگ بهاء الله، بین فرزندانش بر سر جانشینی پدر اختلافات و مشاجرات سختی درگرفت؛ [ 2] به گونهاي غصن اکبر) را گرفتند و رهبري و زعامت ) « محمدعلی افندي » که کلیه بستگان و خویشان بهاء الله به جز هفت نفر، همگی جانب عبدالبهاء (غصن اعظم) را نپذیرفتند.

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

13:15 سه شنبه 26 دی ماه 96

روابط [بهائیت] با سیا و کاخ سفید

در تاریخ و حتی در کتب و نشریات خود بهائیان، شواهدي زیادي دال بر پیوند و همکاري آنان با مقامات دولتی و حتی امنیتی امریکا وجود دارد، که ذیلا به برخی از آنها اشاره میکنیم: الف) ارتباط با مستشاران امریکایی در ایران: در این باره، نمونه وار به دو مورد اشاره میکنیم: 1. همراهی و مهمانداري بهائیان از مستشاران امریکایی در ایران، نظیر میزبانی و پذیرایی هوشمند فتح اعظم 2. حضور ادوار شلسینگر (مبلغ یهوديتبار . [ (عضو بعدي بیتالعدل بهائیان در اسرائیل) در دهه 1320 ش از رابرت لی کیولیک. [ 1 بهائی امریکایی و عضو هیات مستشاري نظامی آن کشور در صنایع الکترونیک ایران عصر پهلوي) پس از بازنشستگی در کلاسهاي فعالیتهاي » تبلیغی بهائیان در ایران. ب) پیوند با ارتش امریکا: مجله اخبار امري، ارگان بهائیان، در سال 1351 ش تحت عنوان در کتابی که به زودي از طرف ارتش ایالات متحده امریکا چاپ میشود مطلبی درباره » : گزارش میدهد که « ایالات متحده امریکا این پیشرفتی است بسیار بزرگ، زیرا اطلاعاتی صحیح » : مجله مزبور در ادامه خاطر نشان میسازد که « دیانت بهائی درج خواهددرباره امر بهائی در اختیار خوانندگان میگذارد