پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
تعلیمات عیسی (ع)و تحریفات کلیسا از دیدگاه قرآن و حدیث (تفسیر موضوعى المیزان)

تعلیمات عیسی (ع)و تحریفات کلیسا از دیدگاه قرآن و حدیث (تفسیر موضوعى المیزان)

11:39 دوشنبه 30 مرداد ماه 96

تعلیمات عیسی (ع)و تحریفات کلیسا از دیدگاه قرآن و حدیث (تفسیر موضوعى المیزان)

انتخاب و « تفسیر المیزان » یافرهنگ معارف قرآن است که از « کتاب مرجع » این کتاب به منزله یک تلخیص، و بر حسب موضوع طبقهبندي شده است. در تقسیمبندي به عمل آمده از موضوعات قرآن کریم قریب 70 عنوان مستقل به دست آمد. هر یک از این موضوعات اصلی، عنوان مستقلی براي تهیه یک کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعی تقسیم گردید. هر فصل نیز به سرفصلهایی تقسیم شد. در این سرفصلها آیات و مفاهیم قرآنی از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص، به روال منطقی، طبقهبندي و درج گردید، به طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار، مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید.

انجيل كتاب آسمانى عيسى مسيح

انجيل كتاب آسمانى عيسى مسيح

09:28 دوشنبه 29 خرداد ماه 96

انجيل كتاب آسمانى عيسى مسيح

در زبان انگليسىِ معاصر، واژه \\\"Gospel\\\"معادل «انجيل» به‌كار مى‌رود[1] كه اصل آن در انگليسىِ باستان \\\"God_Spell\\\" است.[2] اين كلمه نيز مركب از دو واژه انگلوساكسون \\\"God\\\" و \\\"Spell\\\" و در مجموع به معناى «كلام الهى»،[3] يا «املاى خداوند»[4] يا «خبر خوش»[5] است. اين واژه خود برگردانِ واژه يونانى Evangelion(إوانگليون) است‌كه در لاتين، Evangelium(إوانجليوم) تلفظ مى‌شود. واژه اخير به زبانهاى فرانسوى، آلمانى، ايتاليايى و ديگر زبانهاى جديد راه يافته است.[6] با توجه به اينكه متون نخستين مسيحى به زبان يونانى بوده، بايد گفت كه واژه انجيل نيز نهايتاً از واژه يونانىِ «إوانگليون» گرفته شده است؛ امّا راهيابى مستقيم يا با واسطه آن به زبان عربى مورد اختلاف است. نولدكه (Noldke)بر وام گيرى از طريق گويش حَبَشىِ آن، يعنى \\\"Wangel\\\" استدلال مى‌كند[7] و گروهى نيز احتمال داده‌اند كه به طور مستقيم از يونانى يا يكى از زبانهاى سريانى، عبرى يا سبايى به عربى راه يافته باشد.[8] در اين ميان، برخى مفسران مسلمان در تلاش براى عربى نشان دادن واژه ياد شده، آن را بر وزن إفعيل، از ريشه «ن ـ ج ـ ل» دانسته و معانى متفاوتى برايش گفته‌اند.[9] اين نظر، مقبول واژه‌ نگاران عربى نيفتاده است.[10] آنها بر دخيل بودن و وام گيرى آن از زبان عبرى، يونانى يا سُريانى تأكيد می ورزند.[11] اغلب مفسران مسلمان نيز انجيل را از واژگان دخيل دانسته[12] و كسانى چون زمخشرى و بيضاوى، عربى خواندن آن را به ديده تحقير نگريسته‌اند.[13]