امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
از شوی تلویزیونی تا تهییج کوی دانشگاه

از شوی تلویزیونی تا تهییج کوی دانشگاه

11:57 پنجشنبه 25 خرداد ماه 96

از شوی تلویزیونی تا تهییج کوی دانشگاه

كامبيز آزردگان هم مديربرنامه هاي «شو» در تلويزيون بود و افرادي چون فريدون فرخزاد، علي تابش و پرويز قريب افشار زيرنظر او فعاليت مي كردند. شايع بود كه پرويز قريب افشار هم بهايي است. او افزون بر اجراي برنامه هاي «شو» در تلويزيون، در رشته روابط عمومي دانشكده صداوسيما تدريس مي كرد. همسر پرويزقريب افشار هم از بهايي زادگان آمريكايي بود كه علاوه براجراي نقش در برنامه «شو»، در مدرسه عالي زنان و چند دانشكده ديگر تدريس مي كرد. وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به آمريكا رفت و با همكاري ايرج گرگين و هوشنگ پورنگ - برادر مهرانگيزكار - و بهائياني چون نورالدين ثابت ايماني و يهودياني چون هما سرشار چند تلويزيون فارسي زبان «كابلي» راه انداخت. قريب افشار به خاطر منافع مالي بيشتر، از همسر اولش جدا شد و با يكي از زنان بهايي و خواننده لوس آنجلس به نام زويا ثابت ازدواج كرد و اينك از طريق برنامه گذاري براي او پول درمي آورد.

باب و بهاء را بشناسید

باب و بهاء را بشناسید

11:32 پنجشنبه 25 خرداد ماه 96

باب و بهاء را بشناسید

بسم الله الرحمن الرحیم سپاس فراوان سزاوار ملک الملوکی که آفرینندهي جهانیان است و درود نامحدود به روان رسولان او که راهنماي آفریدگانند به سوي آفریدگار خصوصا بر خاتم انبیاء و سرور اصفیاء و جانشینان او صلوات الله علیهم اجمعین که نجات دهندهي بشرند از گمراهی. سپس چنین گوید بندهي سراپا تقصیر فتحالله ابن عبدالرحیم متخلص به مفتون یزدي از زمانی دراز مایل بودم از حقایق طریقه باب و بهاء واقف گردم چه امر دین تحقیقی است نه تقلیدي تا این که در سنه 1321 هجري ق و روز آشوب (شمیرانات) تهران با پسر حکیم موسی یهودي حکیم سیفالله خان که به نام مسلمان و حقیقت بهائی بود آشنا شدم در اول نسخهنویس مطب او گشتم (و این پس از آن بود که با ناظم [ صفحه 3] التجار کرمانی شراکت نموده بودم و او سرمایه مرا خورد و مرا مفلس گذارده بود از خارج فهمیدم حکیم مذکور بهائی است چه آن زمان بهائیان خیلی خود را مستور میداشتند و بهائی به کسی اظهار و ابراز دین خود را نمینمود پس از اطلاع من نیز در داخل مشغول گشته زن و دختر او را تبلیغ به طریقه بهائی مینمودم چه مدتی با این گروه رابطه داشتم و کتبی چند نیز از ایشان مطالعه نموده بودم و از اصطلاحات آنان به کلی بیگانه نبودم چون این حکایت مفصل است بماند مختصر این که یقین بر بهائی بودن من نموده مرا همشیره زادهي استاد علیاکبر یزدي تصور نموده و از خود دانستند تا این که رفته رفته خانه یکی شدیم و پس از چندي به بهانه رفتن عکا آنان را گذارده مسافرت به بغداد نمودم این را نیز باید دانست که آن زمان براي رفتن عکا لازم بود کسب اجازه نمایند و به من نیز همین ایراد را نمودند گفتم میروم بغداد از آن جا کسب اجازه مینمایم....

انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی

انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی

09:49 سه شنبه 23 خرداد ماه 96

انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی

ایهي « بنیانی » دربارهي بهائیان و بهائیگري تاکنون کتب و رسالات بیشماري نگاشته شده است، گذشته از کتب به اصطلاح اعتقادات پیروان بر آنها نهاده شده است، یعنی آثار مربوط به سردستگان بابی، بهائی، ازلی و فرق و گروههاي دیگري که همه از « بهائیگري » بابیگري منشعب شدهاند [ 1] ، کتابها و رسالات دیگري نیز در رد بهائیت به رشتهي تحریر درآمده، که کتاب معروف یکی از آنها است. این کتاب با وجود قلت صفحات از نظر منطق و مطلب بر همه کتب قطور دیگري که « احمد کسروي » نوشتهي در این زمینه نوشته شده برتري دارد. [ صفحه 8] در اینجا، ما را سر آن نیست که به بحث دربارهي بهائیگري، شرح کامل تاریخچه معتقدات بهائیان بپردازیم، زیرا این کار - چنان که اشاره شد - بکرات انجام گرفته و ما علاقهمندان صاحب « رد » و « تأیید » و یا نظر را به کتب و آثاري که در این باره نوشته شده است و فهرست آنها به تفصیل خواهد آمد، حوالت میدهیم.