امام علی علیه السلام : كُنْ سَمْحا ولا تَكُنْ مُبَذِّرا، وكُنْ مُقَدِّرا ولا تَكُنْ مُقَتِّرا؛ (بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه‏ جو باش ليكن خسيس مباش.) , نهج البلاغة ، حکمت 33      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

10:42 دوشنبه 27 آذر ماه 96

دانستنیهایی درباره تاریخ و نقش سیاسی رهبران بهایی(پرنس دالگورکی)

موضوع قائمیت و مهدویت از مطالبی است که کلیهي فرق اسلامیبه موجب احادیث نبوي صلی الله علیه و آله و سلم بر آن اتفاق دارند. شیعیان این مقام را منحصرا مخصوص حضرت حجۀ بن الحسن العسکري علیهالسلام میدانند و حتی این موضوع را بسیاري از دانشمندان عامه در کتابهاي خود ذکر و تأیید نمودهاند و به خصوص بعضی از آنها کتابهایی در این باره تألیف و یا قسمتی از « الیواقیت و الجواهر » و کتاب « البیان فی احوال صاحب الزمان » کتاب خود را اختصاص به این مطلب دادهاند که از آن جمله کتاب (باب 65 ) را میتوان نام برد. مشهورترین و مهمترین حدیثی که ما را بدین موضوع رهنمون میسازد و مورد اتفاق دانشمند و هم میباشد حدیث لوح فاطمه علیهاالسلام است که « علی محمد باب و میرزا حسینعلی نوري » چنین [ صفحه 8] مدعیان جدید مانند علاوه بر اینکه مقام قائمیت و مهدویت را به حضرت محمد بن الحسن العسکري علیهماالسلام انحصار میدهند نام یکایک ائمه اسلام را نیز ذکر می نماید

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

12:44 یکشنبه 12 آذر ماه 96

خاطرات انحطاط و سقوط فضل الله مهتدي صبحی کاتب عبدالبهاء موسس بهائیت

مطالعه آثار بابیه و بهائیه و آشنائی با افراد سرشناس آن که بعضا برحسب ظاهر، لباس اهل توحید را داشتهاند و قیافههاي روحانی نما که به خواننده تفهیم میکند از اهل دیانت ناب و خالص بشمار میروند، خواننده را که اگر عکسهائی این چنانی هم دیده باشد، سرگرم سؤالها نموده، خود را مورد پرسش قرار میدهد این شکل و شمائلهاي دینی در فرقهاي که ساختهي استعمار است و جهت به انحراف کشاندن ملت و تضعیف آئینی الهی به وجود آمده، گویاي چه اسراري است و اگر به انگیزهي آن پی برده شود چه راز سربستهاي برملاء میگردد؟! دقت نظرها در این زمینه میتواند جهاتی گوناگون را ارائه دهد که هر کدام به نوبهي خود میتواند پرده از روي تزویرها و خدعههاي، نیرنگ بازان سیاسی جهت به انحراف کشاندن پیروان آئینی آسمانی برداشته و گویاي حقایقی کارساز باشد که چگونه سلطه گران چپاولگر حاکم بر سرنوشت ملتهاي مظلوم جهت استیلا بر همه چیز کشور ستمدیدگان تسلط یافتهاند... ...

خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگري و بهائیگري

خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگري و بهائیگري

09:54 دوشنبه 29 آبان ماه 96

خاطرات زندگی صبحی و تاریخ بابیگري و بهائیگري

زمانی که هنوز بهائی سر سختی بودم یک روز هنگام بازگشت از مدرسه و طبق عادتی که داشتم در بین کتابهایی که یک کتاب فروش دوره گرد روي زمین چیده بود جستجو کردم به طور اتفاقی کتابی توجهم را به خود جلب کرد با اشتیاق تمام آن کتاب را خریده و با ذوق و علاقه به خانه بردم که آن را مطالعه کنم کنجکاویم باعث شد قبل از رسیدن به خانه صفحات اول کتاب را مرور کنم راستش تا آن روز کتابی بر علیه بهائیت ندیده بودم و به همین دلیل برایم خیلی جالب بود دوست داشتم بدانم کسانی که از بهائیت خارج می شوند چه دلایلی دارند و البته طبق آموزه هاي بی پایه و اساس تشکیلات بهائیت کنجکاو بودم که بدانم عاقبت چگونه به خاك سیاه نشسته اند. چون تشکیلات حاکم بر بهائیت به وابستگان خود القاء کرده است هر کس که از بهائیت خارج شود عجیب ترین بلاهاي الهی بر او نازل و به بدترین وجه مجازات می شود. و از شدت غروري که موروث بهائیت بود که همه بهائیان نیز به آن دچارند فکر می کردم حقیقتی که بتواند بطالت بهائیت را ثابت کند وجود ندارد