امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
تهاجم شوم؛مسیحیت تبشیری و اختلاف افکنی میان مسلمانان

تهاجم شوم؛مسیحیت تبشیری و اختلاف افکنی میان مسلمانان

07:47 شنبه 10 آذر ماه 97

تهاجم شوم؛مسیحیت تبشیری و اختلاف افکنی میان مسلمانان

تفرقه، اسم رمز عملیات تضعیف جهان اسلام است