پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X
مخالف و موافق سماع از بین بزرگان صوفی مسلک

مخالف و موافق سماع از بین بزرگان صوفی مسلک

14:31 چهارشنبه 1 اسفند ماه 97

مخالف و موافق سماع از بین بزرگان صوفی مسلک

مخالف و موافق سماع از بین بزرگان صوفی مسلک